Gemeentelijke heffingen en SVHW:


Wij kunnen kwijtschelding voor u aanvragen voor de gemeentelijke heffingen en de aanslag van SVHW (waterschapsbelasting).
Bij afwijzing kunnen wij u helpen met het indienen van een bezwaarschrift.

Let op: kwijtschelding is alleen mogelijk voor de gemeentelijke heffingen en de aanslag van SVHW.

Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.