Participatiewet:


De vrijwilligers kunnen u helpen bij het verzamelen van de informatie die de gemeente Nissewaard nodig heeft om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

Wij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van de bijzondere bijstand, indivuele inkomenstoeslag en / of energietoeslag.